Bli hørt!

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) taler foreningenes sak overfor myndigheter.

Saker vi jobber med nå

 

Bli sett!

Vel som er med i VFO kan få tilgang til egen nettside. Kontakt administrasjonen.

 

Grunnkontingent, inkl. forsikring:

Kun kr. 500,- pr. forening

Pluss et TILLEGG på kr. 8,- pr. husstand som er medlem av foreningen.

Høring om forenkling i byggesaksforskrift

Høringssvar om forslag til forenkling av byggesaksforskriften

Les mer

Office 365 omtrent gratis til vellene

Office 365 til vellene omtrent gratis gjennom Frivillighet Norge

Les mer

Innspill om Folkehelse

Velforeningene jobber for å ivareta lokalbefolkningen interesser og behov både praktisk og gjennom bygging av fellesskap og inkludering. De er dermed en viktig bidragsyter i arbeidet innenfor det utvidede folkehelsebegrepet. Vellenes Fellesorganisasjon har gitt et innspill til Helse- og omsorgsdepartementet som snart skal legge fram en innstilling om folkehelse i 2015.

Les mer
Forsikring

Det er mange fordeler på ansvars- og ulykkesforsikring for deg som er medlem i VFO

For mer se tabel over forsikringer