Bli hørt!

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) taler foreningenes sak overfor myndigheter.

Saker vi jobber med nå

 

Bli sett!

Vel som er med i VFO kan få tilgang til egen nettside. Kontakt administrasjonen.

 

Grunnkontingent:

Kun kr. 500 pr. forening

Pluss et TILLEGG på kr. 6 pr. husstand som er medlem av foreningen.

Innspill om Folkehelse

Velforeningene jobber for å ivareta lokalbefolkningen interesser og behov både praktisk og gjennom bygging av fellesskap og inkludering. De er dermed en viktig bidragsyter i arbeidet innenfor det utvidede folkehelsebegrepet. Vellenes Fellesorganisasjon har gitt et innspill til Helse- og omsorgsdepartementet som snart skal legge fram en innstilling om folkehelse i 2015.

Les mer

Sankthans i Vollen

Sankthans i Vollen på TV2

Les mer

Strandryddedagen

Strandryddedagen 2014 10. mai 2014 går Strandryddedagen av stabelen

Les mer
Forsikring

Det er mange fordeler på ansvars- og ulykkesforsikring for deg som er medlem i VFO

For mer se klp.no/vfo