Organisasjon

 

Navn:

Vellenes Fellesorganisasjon

Adresse:

Postboks 6 Skøyen
0212 OSLO

Organisasjonsnr.:

995 499 886

Telefon:

480 90 686

E-post:Besøksadresse


Øvre Slottsgate 2B
0158 Oslo

3.etg